Search
Close this search box.

Vymáhanie výživného: krok za krokom

Úvod

Výživová povinnosť je základným zákonným predpísaním pre každého rodiča. Avšak, v niektorých rodinách môžu nastať komplikácie, čím sa stáva výživné problematickým.

Kedy sa môže objavit potreba vymáhania výživného?

  • V prípade rozvratu vzťahu medzi rodičmi.
  • Ak jeden z rodičov nedodržiava svoje finančné záväzky.

Prvý krok: Exekučný titul na vymáhanie výživného

Predtým než sa začne s vymáhaním výživného, oprávnený rodič musí mať právoplatný a vykonateľný exekučný titul, teda súdne rozhodnutie.

Ako postupovať ak povinný rodič neplatí?

Overenie platby

Skontrolujte, či rodič neplnil svoju vyživovaciu povinnosť riadne a včas podľa exekučného titulu.

Návrh na výkon exekúcie vymáhanie výživného

Ak rodič neplatí, môžete:

  • Podanie návrhu na výkon exekúcie.
  • Trestné oznámenie za zanedbanie povinnej výživy.

Rozdiel medzi dvoma spôsobmi

Exekúcia je možná pri jednej nezaplatenej splátke. Trestné oznámenie vyžaduje tri nezaplatené splátky v priebehu dvoch rokov.

Detaily návrhu na výkon exekúcie

  • Exekučný návrh musí byť podaný elektronicky.
  • Návrh a prílohy (exekučný titul, rodný list) treba odoslať elektronicky cez dátovú schránku.
  • Referenčný návod: Link na slovensko.sk
  • Príručka na podanie návrhu: Link na justice.gov.sk

Exekútor a jeho povinnosti pri vymáhanie výživného

Exekútor vykoná exekúciu v súlade s Exekučným poriadkom a vymôže výživné prostredníctvom rôznych metód, napr. zrážkami zo mzdy, predajom majetku atď.

Ako efektívne vymáhať výživné?

Jednou z metód je zadržanie vodičského oprávnenia dlžníka, ale je dôležité zvážiť výhody a nevýhody tejto metódy pri vymáhanie výživného.

Čo zahrňuje trestné oznámenie?

Podľa §207 ods. 1 Trestného zákona, trestné oznámenie sa týka osôb, ktoré dlhodobo neplnia svoju vyživovaciu povinnosť. Trestné oznámenie by malo obsahovať osobné údaje poškodeného a podrobný opis situácie.

Je dôležité, aby rodičia dodržiavali svoje vyživovacie povinnosti. Ak však narazíte na problémy s vymáhaním výživného, postupujte podľa vyššie uvedených krokov a zaistite si právnu pomoc.

Vymáhanie výživného zo zahraničia