Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto VOP upravují vztahy mezi firmou Pohľadávky bez stresu, sídlící na adrese 6383 Westheimer Rd, Houston, TX 77057 (dále jen „Poskytovatel“) a klientem (dále jen „Klient“).

2. Poskytované služby 2.1 Poskytovatel se specializuje na vymáhání pohledávek v rámci SR.

2.2 Poskytovatel nabízí následující služby: vymáhání faktur, mezd, nájmu, směnek, dlhopisů, výživného, insolvenci, exekuci a správu pohledávek.

3. Cena a platba 3.1 Ceny za poskytnuté služby jsou individuálně stanoveny na základě posouzení pohledávky a dohody s Klientem. 3.2 Platba je možná bankovním převodem na účet Poskytovatele.

4. Práva a povinnosti 4.1 Klient je povinen poskytnout Poskytovateli veškeré informace a dokumenty potřebné pro vymáhání pohledávky. 4.2 Poskytovatel je povinen postupovat v zájmu Klienta a informovat ho o průběhu vymáhání.

5. Odpovědnost 5.1 Poskytovatel není odpovědný za neúspěšné vymáhání pohledávky v případě, že byl klamán nebo mu nebyly poskytnuty všechny potřebné informace.

6. Ochrana osobních údajů 6.1 Všechny osobní údaje poskytnuté Klientem jsou chráněny a zpracovávány v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

7. Závěrečná ustanovení 7.1 Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách Poskytovatele. 7.2 Jakékoli změny těchto VOP jsou účinné dnem jejich zveřejnění.